Yazılım Geliştirme

LST Yazılım dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyan firmalar için bütün veya kısmi yazılım geliştirme hizmeti sunmaktadır. Sunduğu tüm hizmetlerde müşterilerine rekabet avantajı sağlamayı amaçlayan LST’nin yazılım geliştirme süreci zamanlamaya dayalı, çıktıları önceden belirli, erken hata tespit mekanizmasına sahip aşamalardan oluşmaktadır. 

Coğrafi Bilgi sistemleri (CBS)

LST, kurumlar ve özel şirketler için müşterilerinin istekleri doğrultusunda coğrafi bilgi sistemleri projeleri geliştirmektedir. CBS kısaca dünya üzerinde var olan nesneler ve olayları, analiz, işleme ve haritalama için bilgisayar tabanlı kullanılan bir sistemdir. CBS teknolojisi, haritalama sayesinde insanlık yararına sorgulama amaçlı veri tabanlarını ve istatistiksel analizi kullanarak, bilginin tasnifini sağlar. CBS, nesneleri ve olayları anlatmakta, sonuçları tahmin etmekte ve stratejik planlamada öne çıkmaktadır. Bu özellikleri sayesinde Coğrafi Bilgi Sistemi diğer enformasyon sistemlerinin önüne geçerek önemi, ihtiyacı ve değeri her geçen gün hissedilerek uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Bu yüzden LST, CBS konusunda uzman kadrosu ile akıllı çözümler sunabilmektedir.

Portal

Şirketlerin ve Kurumların intranet, extranet ve internet portal ihtiyaçlarının yanında, kurumsal bilgi havuzunu efektif kullanabilmesi ve yönetebilmesi hem maliyeti yüksek hem de zaman alan çalışmalardır. LST, çok çeşitli yazılım platformlarında deneyimli geniş yazılım ekibi, ihtiyaçları en iyi şekilde analiz edip şirketlere en uygun çözümü sunma konusunda deneyimli iş analistleri ve proje yöneticilerinin yanı sıra sahip olduğu interaktif ajansı ile Portal projelerinde de müşterilerine ihtiyaç duydukları hizmeti sağlamaktadır. LST, ülkemizde en çok kullanılan Diyanet İşler Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Maliye Bakanlığı portalı gibi projeleri gerçekleştirerek bu alanda liderliğini ortaya koymuştur.

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. ERP uygulamaları, zaman içerisinde sadece şirket operasyonlarının yönetildiği entegre bir uygulama yazılımı olmaktan çıkarak, kurumların ürettikleri tüm değer zinciriyle etkin iletişim kurabilen bir sistem haline gelmiştir. LST olarak “Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir ” diyor ve sizlere en uygun ERP çözümleri bekliyoruz.

İş Zekası BI Uzmanlığı

Şirketler, onlarca yıl içerisinde, şirketlerinin her seviyesinde ve çok sayıda aygıt ile topladıkları olağanüstü boyutlardaki verileri anlama ve analiz etme konusunda sorunlar yaşamaktadır. Bu şirketler, kendi kendine hizmet yeteneklerine ilave olarak, Bilişim Teknolojilerinin iş ile ilgili ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılamasına imkân sağlayacak olan, tüm raporlama ve analiz gereksinimlerini karşılayabilecek güçlü iş zekâsı çözümlerine ihtiyaç duyarlar. LST İş Zekâsı çözümleri bu ihtiyacı karşılayabilecek yazılımlar, araçlar ve eğitimler sunmaktadır ve bu süreç içerisinde daha yüksek gelir, iş ve daha büyük bir pazar payı oluşturmanız amacıyla müşterilerinizle aranızda güven oluşturmanıza yardımcı olmaktadır.

J2EE & .Net

LST, kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. Bütün hizmetlerinde marka ve platform bağımsız hareket eden LST, size özel en ideal çözümü sunabilmek için objektif hareket eder. J2EE ve .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar. LST, taleplerinize uygun yazılım projelerinde tasarımdan, destek sürecine kadar her aşamada ihtiyaçlarınıza çözüm üretmektedir. Analiz aşamasından sonra projelerinizin kavramsal ve görsel tasarımları LST tarafından yapılmaktadır. Geliştirilecek uygulamanın her bir ara yüzü, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda oluşturulmaktadır. Projenin sağlayacağı faydalar, başlangıç aşamasında belirlenmektedir. Teknik tasarımlar ve bilgi güvenliği tasarımlarının ardından, kodlama alt adımları, internet üzerinden yayınlanan geliştirme amaçlı versiyonlara yansıtılmaktadır. Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen uygulama geliştirme projenizi, başından sonuna dek izlemeniz mümkündür.

Mobil Uygulama Çözümleri

Günümüz koşullarında mobil teknolojiler, kişilerin ve kurumların vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. LST, hızla gelişen teknolojiye çok çabuk adapte olarak mobil çözümlerinizi en iyi şekilde gerçekleştirebilir. Konusunda uzman iOS ve Android uygulama geliştiricileri ve tasarımcıları sayesinde kullanıcı dostu mobil çözümleri sizin için üretebilmekte ve sonrasında da kullanım eğitimleri ile teknik destek sağlamaktadır.