Ürünler

Uzaktan Eğitim Platformu

ue

Uzaktan Eğitim Platformu(UEP), farklı eğitim ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanımıyla, zaman ve mekandan bağımsız olarak kurumların eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilen, senkron ve asenkron eğitim araçlarını beraberce sunabilen, kullanıcılarının kolaylıkla bilgi paylaşım ortamı oluşturabildiği web tabanlı bir eğitim platformudur. UEP verilen eğitimlerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin bilgilerinin tutulması, sertifika basılması, eğitim takvimi, sınav / anket sistemi, canlı ders, canlı ders kaydı, doküman / belge / bilgi paylaşımı, Wiki, tartışma grupları gibi tüm konuları kapsamaktadır; ürün MOSS 2007 platformunda geliştirilmiştir.

Eğitim Bilgi Sistemi

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS), kurumun eğitim faaliyetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve sonuçlarının alınmasını sağlayan gelişmiş bir web uygulamasıdır. EBS sayesinde kurumun eğitim etkinliklerine yönelik; eğitim ihtiyaç analizleri ile hedef kitle olan personellerin eğitimlerinin planlanması, eğitim şablonlarının hazırlanması, kurumun personel veritabanından eğitmen ve kursiyerler bilgilerinin kullanılması,kursların takvimlerinin oluşturulması ve tüm katılımcıların e-posta ile bilgilendirilmesi, kurumun eğitim kütüphanesinin oluşturulması, kursiyerlerin kursa katılım (devamsızlık) bilgilerinin takip edilmesi, eğitim memnuniyet ve geribildirim anketlerinin yapılması, detaylı eğitim raporlarının alınması sağlanmaktadır.

EDASYS

EDASYS, Microsoft Office SharePoint Server 2007 platformunda geliştirilmiş bir doküman yönetim ve arşivleme yazılımıdır. Kurumların doküman akışlarının yönetimi ve doküman ambarı ihtiyaçlarına cevap vermek üzere SharePoint Server’ın gelişmiş özellikleri kullanılarak geliştirilmiştir. EDASYS, doküman revizyon takibi, doküman merkezli iş akışları ve gelişmiş içerik arama gibi özellikleri ile bir doküman yönetim yazılımından beklenen özellikleri her seviyedeki kullanıcının rahatça kullanabileceği bir biçimde sunmaktadır.