Süreç ve Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi

LST Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve CMMI Olgunluk Seviyesi 3 gereklerine uygun olarak kurulmuştur. Toplam Kalite felsefesini kurum kültürü olarak benimseyen LST’de kalite herkesin ortak amacıdır. Kalite anlayışı ile sektörde öncü kuruluşlar arasında yer alan LST, Kalite Yönetim Sistemi etkinliğini sürekli olarak takip etmekte ve çalışanlardan alınan geri bildirimler ve gelişen teknoloji doğrultusunda sürekli olarak iyileştirmektedir. Projelerin yaşam döngüsü boyunca, takım ruhu içerisinde, kalite yönetim sistemine uygun ürünler üretilmekte ve kurulan erken hata tespit mekanizmaları ile müşterilere zamanında, tam ve hatalarından arındırılmış ürünler teslim edilmektedir. Her zaman daha iyiye ulaşmayı ve kalite politikaları ile desteklediği başarısını sürdürülebilir kılmayı hedefleyen LST, kaliteden ödün vermeyen bakış açısı ile değerine değer katmaya devam edecektir.

Kalite Politikamız

Yasal mevzuatlara tam uygunluk göstererek sunduğumuz hizmetlerle müşterilerimizin rekabet gücüne katkıda bulunurken memnuniyetlerini arttırmak, çalışanlarımızın gelişimlerine olanak sağlayarak beklentilerine cevap vermek ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirerek etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

red-voting-check-mark-on-a-blue-background-voting--UC6FYJX

Bilgi Güvenliği Politikamız

Değerli Müşterilerimiz Ve İş Ortaklarımız,

LST Bilgi Güvenliği Politikası ilgili yasalara, standartlara ve etik kavramlara göre düzenlenmiş gereksinim, uygulama ve kuralları kapsar. Bu politika kapsamında, sizlerin ve çalışanlarımızın, elektronik ortamda saklanan ya da yazılı, sözlü olarak ifade edilen bilgilerinin firma içi ve firma dışı tüm tehditlerden korunması en öncelikli hedeflerimizdendir.

Bu amaca ulaşabilmek için, LST kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulmuştur. Ayrıca, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak ve meydana gelebilecek risklerin doğru şekilde ele alındığının güvencesini ilgili taraflara vermek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulma amaçlarındandır.

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı LST Yazılım Elektronik ve İletişim Teknolojileri A.Ş. bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak,
 • Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
 • Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
 • Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğinde gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek, değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak LST Bilgi Güvenliği Politikası’nın esaslarıdır.