LST Yazılım 1

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

Proje Zamanı: Mart 2014
Proje Yeri: Mart 2014
Proje Mükellefi: Mart 2014
Proje Bağlantısı: 
Bu sistem T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı için geliştirilmiştir. Sistem bütçe, harcama, muhasebe, gelir, personel ve yönetim modelinden oluşmaktadır.