AR&GE

arge

LST Yazılım, çalışma alanları doğrultusunda bilim ve teknolojiyi kullanarak ülkemizin yazılım geliştirme alanında söz sahibi olmasına katma değer sağlayacak yerli yeni ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir. LST; yenilikçi düşünce, değişim ve gelişim ile yeni teknolojiye sahip olmanın rekabette üretim verimi, fiyat, reklam ve pazarlama kadar önemli olduğu bilincindedir. LST Yazılım’da devam eden ARGE çalışmaları;

  • Nesne Yönelimli Veri Hizmeti Kütüphanesi,
  • ODTÜ İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Tsunami Bilgi, İzleme ve Modelleme Benzetim (Simülasyon) Projesi Yazılım Altyapı Geliştirme ve Bakım Hizmet Projesi ,
  • Yeni ARGE Çalışmaları Hazırlanmaktadır.