referanslar

Ankara Büyükşehir Belediyesi Resim Ekle
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi LST Yazılım LST Yazılım
Aydın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Resim Ekle
Hizmet Ağı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bilgisayar Yazılımı Projesi

Hizmet Ağı Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bilgisayar Yazılımı Projesi
Başkent Üniversitesi Resim Ekle
MolStok - Barkodlu Stok Takibi ve Online Satış Sistemi Projesi

Mol Online Satış projesi ile ürünlerin barkodlanarak tüm stok hareketlerinin kontrol altına alınması ve satış noktalarında dokunmatik ekranlar aracılığı ile merkezi veritabanına satışların online olarak aktarılması sağlanmaktadır. Bu sayede stok durumlarının anlık takibi ve analizi, satışların anlık takibi ve istenilen kriterlere göre (ürün grupları, satış gün ve saatleri, satış hacmi vb.) detaylı analizlerinin yapılabilmesi sağlanabilmektedir. Proje Başkent Üniversite yerleşkesinde ve Ankara içindeki marketlerin barkodlu sistem üzerinden satışlarının takip edilmesini (üniversite içi online, dışı offline şekilde) sağlamaktadır. LST Yazılım
Elektrik Üretim A.Ş. Resim Ekle
EÜAŞ Portal

EÜAŞ Portal
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Resim Ekle
Eti Maden Hakediş Yazılımı

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihalelerini alan şirketlerin Anahtar Teslim ve Birim Fiyatlı işlerinin hakedişlerini hazırlamak ve raporlamak için hazırlanan bir projedir. Hakedişlerin yetkili kişiler tarafından program arayüzü aracılığı ile kolayca hazırlanması ve raporlanması sağlanmıştır. Raporlama işlemleri Excel formatında yapılmaktadır. LST Yazılım
İSDEMİR Resim Ekle
İSDEMİR Portal Projesi

Bu proje; IBM WebSphere Portal ve Lotus Quikr (doküman yönetim sistemi) ürünlerinin kurulumun yapılması, kurumun internet sitesinin yenilenmesi, iş akışı ve onay mekanizmalarının entegrasyonu işlerini kapsamaktadır. LST Yazılım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Resim Ekle
Sosyal Yardım Kuponları Projesi

LST Yazılım sosyal yardım projelerinin daha etkili, verimli, güvenli ve çağdaş bir yapıya kavuşturulması amacıyla geliştirdiği Yardım Kuponları Sistemi’ni başta yerel yönetimler olmak üzere tüm yardım kuruluşlarının hizmetine sunmuştur. 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Sosyal Yardım Kuponları Projesi” kapsamında kullanılan LST Yazılım’ın geliştirdiği sistem ile muhtaç ailelerin kayıtlarının alınmasından kupon dağıtılacak ailelerin ve kupon adetlerinin belirlenmesine, kuponların ne zaman, nerede kullanıldığının takip edilmesinden anlaşmalı kurumlara yapılacak ödemelerin raporlanmasına kadar tüm işlemler kolaylıkla gerçekleştirilmiş ve takip edilebilmiştir. Proje 2010 yılında da devam etmektedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle; kolilerle yapılan sabit yardım yerine ihtiyaç sahibinin istediği / gerçekten ihtiyacı olan ürünü marketten alabilmesinin yolu açılmıştır. LST Yazılım
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Resim Ekle
Dava Takip Sistemi (DTS)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilerek kullanıma açılan Dava Takip Sistemi, İSKİ 1. Hukuk Müşavirliği tarafından tüm davaların etkin biçimde takip edilmesini ve raporlamalar ile geriye dönük sağlıklı istatistiklere ulaşılabilmesini sağlamıştır. Proje Alacak Takip Sistemi ile entegre edilerek Hukuk Otomasyon Sistemi olarak 1. Hukuk Müşavirliği bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin yönetilmesine olanak sağlayan bir yapıya kavuşturulmuştur. LST Yazılım
Kiler A.Ş. Resim Ekle
Hediye Kuponları Takip Sistemi (HKTM)

Sistem sayesinde herhangi bir kurumun kendi mağazalarında kullanmak üzere istediği niteliklerde hediye kuponları hazırlayıp, tasarımını yapıp, basım listelerini oluşturup, dağıtımını kontrol edebilmesi sağlanmıştır. HKTM projesi ilk kullanım örneği olarak Kiler A.Ş’nin anlaşmalı kurumlara kendi mağazalarında kullanmak üzere bastırıp verdiği hediye kuponları sistemden takip edilmektedir. Kuponların provizyon işlemleri ise ister kurumun bünyesinde isterse sistem tarafından gerçek zamanlı olarak yapılabilmektedir. LST Yazılım
Sağlık A.Ş. Resim Ekle
Kadın Sağlığı Merkezi Projesi

Proje kapsamını Kadın Sağlığı Merkezlerinde kullanılan web tabanlı yazılım oluşturmaktadır. LST bu sistemde çıkacak her türlü aksaklığın sözleşme kapsamında belirlenen sürelerde giderilmesinden sorumludur. Aynı zamanda idarenin talepleri doğrultusunda sisteme yeni eklenecek modüllerin tasarlanıp kodlanmasından ve çalışır halde tesliminden sorumludur. Proje kapsamında; 30’dan fazla KSM’nin otomasyonu, 13 servis hizmeti, Laboratuar testleri ve görüntüleme hizmetleri, Dış laboratuar entegrasyonu ve görüntüleme merkezleri entegrasyonu, İç laboratuar test cihazları entegrasyonu, Hak ediş yazılımı işleri gerçekleştirilmiştir. LST Yazılım
T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Resim Ekle
T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı LST Yazılım
T.C. Cumhurbaşkanlığı Resim Ekle
T.C. Cumhurbaşkanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı LST Yazılım
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resim Ekle
Bölge Otomasyon Projesi

Bölge müdürlüklerinde işyeri tescili, teftiş, şikayet, ceza, tekid işlemlerinin otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Türkiye çapındaki 23 Bölge Müdürlüğü’nde kullanılacak Otomasyon Sisteminin analiz safhası tamamlanarak kullanıma açılmıştır. Bakanlık ve SGK bünyesindeki mevcut yazılımlarla entegre olacak Otomasyon Sistemi ile Bölge Müdürlüklerinde gerçekleştirilen tescil, teftiş ve şikayet işlemlerinin web üzerinden gerçekleştirilmesi, çalışma performansının artırılması ve vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmetin verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren sendikalara ait ihtiyaç duyulan tüm bilgilerinin tutulmasını sağlayan bir modül de geliştirilmiştir. LST Yazılım
T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Resim Ekle
Devlet Planlama Teşkilatı

Devlet Planlama Teşkilatı LST Yazılım
T.C. Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Resim Ekle
Tasfiye İşleri Otomasyon Projesi (TİOP)

Tasfiye İşlemleri Otomasyon Projesinin amacı; Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen tasfiye işlemlerinin, ambar stok takibinin, verilen hizmetlerin, ihaleli ve perakende satışların ve tüm işlemlerin ilgili bütçe ve muhasebe kayıtlarının etkin kontrolünü sağlamak ve Denetim elemanlarınca kullanılacak teftiş, rapor, soruşturma programlarının geliştirilmesidir.Bununla birlikte TASİŞ mağazasında satılan eşyaların online olarak da satılabilmesi ve online olarak ihaleye çıkılabilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu Otomasyon Projesi ile TASİŞ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerini daha iyi ve hızlı vermesi, iş gücü, finansal ve stok kayıplarının önüne geçilerek verimliliğinin artırılması ve Denetim elemanlarının yazılım ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. LST Yazılım
T.C. İçişleri Bakanlığı Resim Ekle
Uzaktan Eğitim Platformu Projesi

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde bulunan teşkilatlarındaki personeline verdiği eğitimleri gerçekleştirmesi için hayata geçirilmiş olan projedir. Proje verilen eğitimlerin, eğitimcilerin ve öğrencilerin bilgilerinin tutulması, sertifika basılması, eğitim takvimi, sınav / anket sistemi, canlı ders, canlı ders kaydı, doküman / belge / bilgi paylaşımı, Wiki, tartışma grupları gibi tüm konuları kapsamaktadır. LST Yazılım
T.C. Maliye Bakanlığı Resim Ekle
Portal Altyapı Kurulum, Çağrı Merkezi, Felaket Kurtarma Merkezi Projeleri

Maliye Bakanlığı projeleri aşağıdaki gibidir: • www.sgb.gov.tr web portalinin (MS SharePoint) kurulumu işi • SGB.NET sistemi için kullanıcılardan gelen çağrılara ilk aşamada cevap verebilecek çağrı merkezi personeli bulundurma, donanım altyapısının kurulumu, isteklerin kaydını sağlayacak yazılımın geliştirilmesi • Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir felaket merkezine uygun altyapının kurulması, kurum içi bilgi teknolojileri işleyişinin felaket kurtarma sürecine uygun hale getirilmesi, ana veri merkezi ile felaket kurtarma merkezi arasında bilginin doğru ve tutarlı bir şekilde kopyalanmasının sağlanması, olası bir felaket durumunda, sistemleri felaket kurtarma merkezinde ayağa kaldırarak iş sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. LST Yazılım
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Resim Ekle
SGB Portal

LST Yazılım, gerçekleştirdiği başarılı uygulamalar ve yaptığı çalışmalar ile diğer kamu kurumları için de her zaman örnek teşkil eden Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) için SGB Kurumsal Portalını geliştirerek tüm birimlerin kullanımına açmıştır. SGB.Net ve SGB Portal gibi ödüllü projelerin hergün artan ihtiyaçlara cevap verebilmesi, kesintisiz bir şekilde hizmet sunması ve dünya standartlarında bir altyapıya kavuşturulması için gerekli tüm çalışmalar LST Yazılım’ın deneyimli ve uzman ekibi tarafından gerçekleştirilmiş ve Türkiye çapındaki tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. LST Yazılım
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Resim Ekle
SGK Portal

SGK Portal
T.C. Türk Patent Enstitüsü Resim Ekle
TPE Yazılım, Bakım, Danışmanlık, Muhasebe, Personel, Evrak, Yayın Uygulama Yazılımları

TPE bünyesinde, mevcut yazılımlarda bakım-onarım desteği, performans ayarlama işlemleri ile yeni uygulamaların geliştirilmesi hizmetleri LST Yazılım tarafından sağlanmıştır. Proje kapsamında, Marka, Patent ve Tasarım uygulamalarının kaynak kodları için standartlaştırma, hızlandırma çalışması yapılmış ve bekleme sürelerinde %75 - %90 oranında azalma sağlanmıştır. Mevcut uygulamalardaki hatalar giderilerek kullanıcıların sorunları minimum düzeye indirilmiştir. www.tpe.gov.tr adresi üzerinde tüm dış kullanıcılara açık olan uygulamalarda gerekli iyileştirme çalışmalarının yapılması ve çevrimiçi (online) başvurulara elektronik ve mobil imza entegrasyonun sağlanması sonucunda dış kullanıcıların da etkinliği ve verimliliği artırılmıştır. Projenin 2. fazında yazılım geliştirme yerine TPE personelinin var olan uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiştir. LST Yazılım
T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Resim Ekle
T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü LST Yazılım
TED Ankara Koleji Resim Ekle
Burs Takip Sistemi

TED Meşale projesi kapsamında, kurumun meşale adını verdiği bireylerin tek tek veya birleşerek oluşturdukları burs veren kişi, kurum bilgileri takip edilebilmektedir. Burs verilen öğrenciler sistemde tanımlanabilmekte ve tüm Türkiye çapında öğrencilerle ilgili tüm karne, sosyal, rehberlik ve nüfus bilgileri takip edilebilmektedir. Aynı zamanda meşalelerin taahhüt ettikleri ödemelerle ilgili tahakkuk bilgileri de sistemden takip edilebilmektedir. LST Yazılım
Toprak Mahsulleri Ofisi Resim Ekle
Toprak Mahsulleri Ofisi Çağrı Merkezi

Toprak Mahsulleri Ofisi Çağrı Merkezi
TÜBİTAK Resim Ekle
Nesne Yönelimli Veri Hizmeti Kütüphanesi

.Net teknolojisi ile geliştirilen ya da geliştirilmiş yazılımlar için MS SQL Server veri tabanı teknolojisini kullanabilen, geliştirilen yazılımlardan bağımsız, tam nesne yönelimli veri tabanı ve veri tabanı erişim katmanı hizmeti verecek olan bir uygulama kütüphanesi geliştirilecektir. Proje, daha sonra geliştirilmesi planlanan, tüm nesne yönelimli yazılım geliştirme teknolojileri ile geliştirilmiş ya da geliştirilen yazılımlar için, yazılımlardan bağımsız ve yazılımların sayısından bağımsız olarak tüm ilişkisel veri tabanı teknolojilerini kullanabilen, tam bir veri tabanı ve veri erişim katmanı hizmeti sunacak ayrı bir hizmet uygulaması geliştirilmesi projesi için de bir temel teşkil edecektir. Proje nesne yönelimli ve çok katmanlı mimari kullanılarak üretilen yazılımların, veri tabanı ve veri tabanı erişim katmanı üretim ve bakımı konusunda insan faktörünü ortadan kaldırarak yazılımların hatasız olmasını, daha kolay geliştirilebilir olmasını, kazandıracağı zaman ile yazılımın çözüm getireceği iş konusunda daha başarılı olmasını, veri tabanı uygulamasının ve yazılımların üretim ve bakım maliyetlerini yüksek oranda düşürmeyi hedeflemektedir. Böylelikle daha kaliteli, daha hızlı ve daha ucuz yazılımların üretilmesi sağlanmış olacak, bu teknoloji sayesinde ülkemiz ekonomisine büyük miktarda girdi ve ülkemiz yazılım sektörüne büyük bir gelişme sağlanacaktır. Bir araştırmaya göre yazılım projelerinin %31 i iptal edilmekte, %53ü ise tahmini proje maliyetlerini %189 oranında aşmaktadır. Veri tabanı kullanan yazılımlarda ise yazılım üretme ve bakım maliyetlerinin daha da fazladır. Veri tabanı uygulaması ve kullanılan yazılım geliştirme platformunu çok iyi bilen personellere ihtiyaç duyulmasının yanında, oluşabilecek herhangi bir değişim veri tabanı erişim katmanının güncellenmesi ve gereken testlerin yapılmasını gerektirecektir. Bu durumda da maliyet artacaktır. Bu yüzden, bu projede .Net ile geliştirilen yazılımlara MS SQL Server veri tabanı teknolojisi ile nesne yönelimli veri hizmeti kütüphanesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. LST Yazılım
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Resim Ekle
TOBB Portal

TOBB Portal
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Resim Ekle
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı LST Yazılım
Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş. Resim Ekle
TPPD Portal

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş.’nin kurumsal internet ve intranet portali Microsoft Sharepoint Server 2010’un güçlü altyapısı ile inşa edilmiştir ve http://www.tppd.com.tr adresinde hizmete açılmıştır. LST Yazılım LST Yazılım
Türksat Resim Ekle
TİPON

Türksat LST Yazılım

"Yazılım dünyasının
yeni gücünü keşfedin..."


Yazılım Geliştirme
LST Yazılım dış kaynak kullanımına ihtiyaç duyan firmalar için bütün veya kısmi yazılım geliştirme hizmeti sunmaktadır.
detaylı bilgi

BT Danışmanlığı
LST Yazılım müşterilerinin stratejik projelerinde katma değer yaratan danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır.
detaylı bilgi